Zorgen over vraaguitval jeugdhulp
“Eigen kracht gezin blijkt best groot”

Het was alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de jeugdzorg in de coronacrisis niet in het gedrang zou komen. Financiële zekerheid voor aanbieders was belangrijk. Opvallend: kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden. Maar er zijn ook zorgen.

Tandje lager

In de jeugdhulpregio’s Haaglanden, Groningen en Amersfoort werden alle zeilen bijgezet om de continuïteit van zorg te borgen, na de start van de intelligente lockdown. Aanbieders werden benaderd en gevraagd naar knelpunten en belemmeringen. Er werden speciale webpagina’s ingericht met relevante informatie voor aanbieders en aanbieders werden verzocht zoveel als mogelijk de zorg voort te zetten, ook als dat niet op de gebruikelijke manier zou kunnen. ‘Het was een hell of a job’, vertelt Kavita Parbhudayal, de Haagse wethouder voor onder meer jeugd (VVD)

Link naar uitgebreid artikel in magazine Binnenlands Bestuur 29/5/2020)

Lees verder het digitale artikel in Binnenlands Bestuur (1/6/2020)