Jeugdhulpaanbieders voorbereid op komende periode

Vandaag verscheen de rapportage van de Corona impact – H10 jeugdhulp enquête van Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in regio Haaglanden geven aan dat hulp aan gezinnen ondanks de coronacrisis doorging; grotendeels vergelijkbaar met de situatie van voor 15 maart. Opvallend is dat 79% aangeeft dat de ernst of complexiteit van de problematiek niet is veranderd of lichter geworden. Volgens 4 op de 10 aanbieders is het aantal hulpvragen zelfs afgenomen. Meer dan de helft van de respondenten verwacht een stijging van de hulpvraag als gevolg van de coronacrisis.

Jeugdhulpaanbieders bereiden zich voor op de periode na de corona-maatregelen. 63% zegt hiervoor een plan te hebben klaarliggen en dat er voldoende personeel inzetbaar is voor de eventuele extra hulpvragen. Aanbieders die nog aan een plan werken, willen graag hierover praten met gemeenten, andere aanbieders of het Servicebureau. De helft van de respondenten geeft aan dat hun bedrijfskosten min of meer hetzelfde zijn gebleven. Iets minder dan de helft zegt meer kosten te hebben gemaakt dan normaal. In de meeste gevallen gaat het om een bescheiden bedrag van maximaal € 2.500. Slechts 5 jeugdhulpaanbieders geven aan meer dan € 100.000 aan bedrijfskosten te hebben gemaakt vanwege de coronacrisis.

De Corona impact – H10 jeugdhulp enquête heeft een respons van 99 (60%) van de 164 gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in 10 gemeenten in regio Haaglanden. Deze aanbieders verzorgen tezamen circa 73% van de gespecialiseerde jeugdhulp. Aanbieders die aan de enquête hebben meegewerkt vormen een representatieve vertegenwoordiging van ons zorglandschap qua type hulpverlening en omvang van de organisatie: grote, middelgrote en kleine jeugdhulpaanbieders.

Voor de volledige rapportage ga naar:  Rapportage Corona Impact Enquête H10