Zorgmedewerkers kunnen zolang de coronacrisis duurt, gratis gebruik maken van vervoer door AV070 uitgevoerd door de Firma Noot. De gemeente Den Haag wil met dit aanbod zorgmedewerkers ondersteunen, zodat zij hun belangrijke werk onder deze moeilijke omstandigheden kunnen blijven doen. Een voorwaarde is dat het vervoer plaatsvindt in de regio Haaglanden. Zorgaanbieders die geen contract hebben met de gemeente Den Haag kunnen ook gebruikmaken van dit aanbod. Organisaties kunnen hiervoor contact opnemen met Karin Boersma (karin.boersma@denhaag.nl).