De Jeugdautoriteit zet een ‘early warning system’ op om vroegtijdig risico’s te signaleren voor de continuïteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat heeft de Jeugdautoriteit bekendgemaakt. De afgelopen jaren kwam de continuïteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering soms in gevaar door financiële problemen bij aanbieders. Als zij veel omzet verliezen, ontstaan al snel financiële problemen. Ze kunnen namelijk hun belangrijkste kostposten, personeel en huisvesting, niet snel omlaag brengen. Een early warning system moet in elk geval de grote gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders omvatten, schrijft de Jeugdautoriteit. Bij hen is het risico voor de continuïteit van hulp het grootst, omdat andere aanbieders in de regio de hulp niet zomaar kunnen overnemen als grote gespecialiseerde aanbieders failliet gaan.

Lees verder het bericht van het Nederlands Jeugdinstituut