“Creatief denken is goed aangezet”

Hoe gaan jeugdpartners in regio Haaglanden om met de gevolgen van corona en hoe bereiden zij zich voor op de nieuwe tijd? Aan het woord is Anita Sonneveldt, bestuurssecretaris van Jeugdbescherming west.

Hoe ben je omgegaan met de corona-uitdagingen?

“Op 13 maart hebben we meteen een Corona Actieteam in het leven geroepen om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken. Hoe houden we onze gezinnen in beeld? Hoe kunnen we ons werk goed blijven doen? Maar ook, hoe ondersteunen we onze eigen medewerkers?

Alle ICT-faciliteiten hadden we snel op orde voor het werken vanuit huis. En voor vragen of andere ICT gerelateerde zaken, was onze servicedesk continu bereikbaar voor iedereen. Binnen Jeugdbescherming west zijn twee voormalig jeugdbeschermers opgeleid als interne coach. Door alle ontwikkelingen omtrent het coronavirus, zijn zij direct aan de slag te gaan met het ontwikkelen van digitale interventies en andere coaching sessie voor alle medewerkers op gebieden die nu actueel zijn, zoals: ‘hoe ga ik om met de vermenging van werk en privé’ en ‘hoe zorg ik voor ontspanning’. Onze collega’s hebben we gefaciliteerd om bezoeken aan gezinnen mogelijk te maken. Dit gebeurde onder meer door het verstrekken van beschermingsmiddelen, wat overigens even duurde omdat er immers sprake was van schaarste. Bij ieder huisbezoek volgen we de handreikingen van het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland. Daarnaast verliep de onderlinge afstemming met alle netwerkpartners heel goed. De lijnen waren al kort en we konden elkaar ook in deze periode snel vinden om samen oplossingen te bedenken. In de H10-regio zijn extra overleggen opgetuigd: tweewekelijks is er een veiligheidsoverleg in de gehele keten.”

Welke impact heeft corona op gezinnen en het aantal meldingen?

“Mijn gedachten gingen meteen uit naar de zorgleerlingen toen de scholen dicht gingen. Via Jeugdzorg Nederland kwamen we met betrokkenen bij elkaar en met hulp van gemeenten konden we kinderen die dat nodig hadden naar school laten gaan. Zo konden we de gezinnen ontlasten.

In eerste instantie zagen we een lichte daling van het aantal meldingen en nu lijkt het zich weer te normaliseren. Het is lastig te voorspellen of er een boeggolf komt. Ik ben benieuwd naar de langere termijn. Ik hoop dat alle uitgestelde behandelingen snel weer worden ingehaald zodat ieder gezin de zorg krijgt die ze nodig hebben. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hier zorgvuldig naar wordt gekeken en dit wordt opgelost.”

Wat neem je mee naar de nieuwe tijd?

“In korte tijd zijn we veel creatiever geworden. Met onze managers gaan we dan ook goed kijken naar wat we kunnen leren van deze periode. Wat houden we vast, wat wordt anders en wat laten we los? Het is nog te vroeg om hierop vooruit te lopen, maar ik zie wel dat we efficiënter kunnen werken door gebruik te blijven maken van online tools. Zo worden diverse trainingen voor jeugdbeschermers en collega’s van de ondersteunende diensten digitaal gegeven. Dit is iets wat we deels kunnen behouden. Daarnaast deel ik graag een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk: één van onze jeugdbeschermers voerde een gesprek met ouders in een complexe scheidingssituatie via skype en gaf aan dat het nog nooit zo goed gegaan was. Dit zet je aan het denken waarom we voorheen niet veel meer digitaal deden.

Het was hard werken, maar het is ons gelukt om zicht te houden op alle gezinnen, maar ook op de medewerkers. Vanuit veerkracht voelt iedereen zich verbonden met elkaar; ik ervaar echt saamhorigheid in deze periode. Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook met onze netwerkpartners. “