Continuïteit van jeugdhulp is het primaire doel. Vanwege de RIVM-beperkingen lopen we dan direct tegen praktische hindernissen en beperkingen aan, die voor een belangrijk deel te maken hebben met de noodzaak om direct face-to-face contact te beperken. Dat heeft ook gevolgen voor de mate waarin de eerder overeengekomen jeugdhulp op dit moment beschikbaar kan zijn, of in de afgesproken vorm geleverd kan worden. Bovendien zijn er ouders en jeugdigen die vanwege het besmettingsgevaar aangeven liever geen (direct) contact met een jeugdhulpaanbieder te hebben of zelfs van hulp af willen zien. Daarnaast zijn er situaties waar vanwege de omstandigheden juist extra hulp nodig is.

Onze inzet is gericht op eenvoud en bedoeld om jeugdhulpaanbieders de ruimte te bieden om daar waar nodig op een administratief eenvoudige wijze af te wijken van de overeengekomen werkwijze of inzet. Dit geldt alleen in situaties waarbij het noodzakelijk is om de kwaliteit en de continuïteit van de jeugdhulp te waarborgen. De H10-gemeenten geven op korte termijn aan hoe ze dit praktisch vorm willen geven.