Namens het bestuur van het GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft Piet Vreugdenhil de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders per brief geïnformeerd over de inzet van de H10-gemeenten om gezamenlijk met de aanbieders de zorgcontinuïteit in onze regio te waarborgen tijdens de coronacrisis. In deze brief geeft hij aan dat dit alleen mogelijk is als de H10-gemeenten zich inzetten om gecontracteerde aanbieders (groot, middelgroot en klein, inclusief de zelfstandigen) in staat te stellen deze periode te overbruggen. Zodra er meer zicht is op de wijze waarop, wordt bekend gemaakt met welke maatregelen en onder welke randvoorwaarden dit gebeurt.

Voor de volledige brief aan de jeugdhulpaanbieders, zie: Brief aanbieders mbt corona crisis – 21 maart 2020.

Piet Vreugdenhil
Voorzitter van GR bestuur, wethouder zorg en welzijn, sociale zaken, jeugdhulp, gezondheidszorg en cultuur bij gemeente Westland