Jeugdhulp loopt gewoon door tijdens coronacrisis in Regio Haaglanden.

Sommige jeugdhulpaanbieders zien dat er minder gebruik wordt gemaakt van jeugdhulp tijdens de coronacrisis. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden dat de inkoop regelt en contracten beheert voor jeugdhulp in 10 gemeenten in regio Haaglanden. De terugval heeft mogelijk te maken met het beeld dat jeugdhulpaanbieders alleen in acute situaties in actie komen en geen face-to-face behandelingen doen. Dit beeld klopt niet. Tijdens de coronacrisis gaat de hulpverlening voor kwetsbare kinderen en gezinnen gewoon door. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders doen er alles aan om hulp te blijven geven aan jongeren die dat nodig hebben. Ook nieuwe behandeltrajecten worden opgestart. Hulpverleners voelen zich enorm betrokken bij gezinnen en zetten zich dagelijks in voor de veiligheid van de kinderen.

Uiteraard handelen de hulpverleners volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Waar nodig gebruiken zij bij face-to-face contact beschermingsmiddelen en tijdens afspraken bij gezinnen thuis, in de dagopvang en in instellingen geldt de 1,5 meter afstand-regel. Jeugdhulpaanbieders zijn creatief in het bedenken van oplossingen hoe zij in deze periode contact kunnen blijven houden met kwetsbare jongeren. Veel behandelingen gaan bijvoorbeeld heel goed met beeldbellen.

Stapsgewijs openen scholen: kwetsbare kinderen meer in beeld
Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. Naar verwachting komt er dan ook meer zicht op hoe het gaat met de kinderen in de meest kwetsbare situaties. Kinderen in nood kunnen anoniem zelf de Kindertelefoon bellen: 0800 0432 of chatten via de website: www.kindertelefoon.nl. Buren, vrienden of kennissen die vermoeden dat er sprake is van een ernstige situatie kunnen anoniem terecht bij Veilig Thuis: 0800-2000.
Noodopvang in de meivakantie
In de meivakantie zorgen gemeenten en jeugdhulpaanbieders voor noodopvang voor ouders die werken in cruciale beroepen en voor kinderen in kwetsbare situaties.

Vormen van jeugdhulp tot 18 jaar
Jeugdhulp is ondermeer bedoeld voor problemen in het gezin, zoals ruzie tussen kinderen en ouders of als kinderen depressieve klachten hebben. Kinderen met een psychische aandoening kunnen terecht bij de jeugd-GGZ met een verwijzing van een deskundige bij de gemeente, de huisarts, een medisch specialist of de jeugdarts. Sommige jongeren met uiteenlopende problemen verblijven gedwongen of vrijwillig (tijdelijk) in een jeugdinstelling. Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Jeugdzorgplus is gesloten jeugdhulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Jeugdhulp is er ook voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH), somatische aandoening, bijvoorbeeld een chronische ziekte en een psychiatrische aandoening.

Tips voor omgaan met de ‘nieuwe’ thuissituatie