Op maandag 11 mei ontvangen jeugdhulpaanbieders een ‘Corona impact – H10 Jeugdhulp enquête’ van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Doelstelling is het inventariseren van de effecten van de coronacrisis op de continuïteit van jeugdhulp in regio Haaglanden. Via deze vragenlijst kunnen accountmanagers van deze organisaties aangeven welke issues en kansen zij zien. Met de uitkomsten krijgt de regio Haaglanden meer zicht op de huidige uitdagingen en de effecten op de langere termijn. Medewerking van de jeugdhulpaanbieders aan de enquête stelt de regio in staat om snel en adequaat in te spelen op de vraagstukken die zich nu en in de nabije toekomst voordoen.

Mogelijk ontstaan innovaties door aangepaste werkwijzen. Ook bestaat de kans op uitgestelde, nieuwe en/of zwaardere zorgvragen als gevolg van de crisis. Het is de bedoeling dat de resultaten van de enquête ook een beter beeld geven over de financiële situatie van de jeugdhulpaanbieders als gevolg van de coronacrisis.  De resultaten worden eind mei bekend gemaakt. Daarnaast worden enquêtes voor lokale teams bij de gemeenten en professionals bij jeugdhulpaanbieders voorbereid.

De ‘Corona impact – H10 Jeugdhulp enquête’ vloeit voort uit de wekelijkse telefonische belrondes van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden onder jeugdhulpaanbieders, direct na het uitbreken van de coronacrisis. Het beeld tot nu toe laat zien dat de continuïteit van jeugdhulp in onze regio gewaarborgd lijkt, zij het soms in andere vormen.