Gezinnen vertonen veerkracht onder de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het zicht op problemen, kansenongelijkheid tussen kinderen, druk op hulpverleners en de financiële positie van organisaties. Dat blijkt uit een online enquête die Garage2020 uitvoerde met medewerking van het Nederlands Jeugdinstituut. De enquête had 267 deelnemers: 173 professionals, 48 bestuurders, 31 ouders, 10 jongeren en 5 andere respondenten.

Voor sommige gezinnen stagneert de zorg door de coronamaatregelen, waardoor problemen en spanningen verergeren. Daarnaast vallen school, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding weg als plek waar kwetsbare kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen. Ouders ervaren extra stress doordat ze structuur moeten aanbrengen in de dag en hun kinderen moeten helpen bij schoolwerk. Bovendien kunnen ze minder steunen op hun sociaal netwerk. Tegelijkertijd blijken sommige gezinnen een grotere veerkracht en zelfredzaamheid te hebben dan gedacht. Dat zorgt voor meer zelfvertrouwen bij het gezin en de hulpverlener.

De hulpverleners die meewerkten aan de enquête ervaren hun werk op dit moment als intensiever. Ze hebben minder zicht op de veiligheid in gezinnen en hebben meer moeite om het netwerk van het gezin te betrekken. Zij maken zich zorgen over de gevolgen van het wegvallen van school en de stress die daardoor ontstaat. Ook maken zij zich zorgen over hun eigen veiligheid.

Tegelijkertijd zien hulpverleners dat mensen meer voor elkaar doen en meer begrip voor elkaar hebben. Hulpverleners zijn zelf creatiever en komen sneller tot maatwerkoplossingen. Ook ervaren ze meer waardering uit de maatschappij voor hun werk.

Bestuurders en beleidsmakers die de enquête invulden, maken zich zorgen over hun personeel. Organisaties hebben vaak onvoldoende beschermende middelen voor hun medewerkers en door ziekmeldingen is er minder personeel beschikbaar. Verder dalen hun inkomsten door vermindering van de vraag. Organisaties hebben nog geen zekerheid over compensatie voor niet geleverde zorg en extra uitgaven door de maatregelen.

Opvallend is volgens Garage2020 de toename van creativiteit en flexibiliteit die bestuurders signaleren bij hun personeel. Hulpverleners gebruiken meer online vormen van hulp. Garage2020 pleit ervoor die innovatie vast te houden.

In mei publiceert Garage2020 een rapport over de enquête.

Bron: Garage2020; Nederlands Jeugdinstituut