De basisscholen en kinderopvang zijn alweer bijna een week open. Zo langzamerhand gaan we stapsgewijs naar een nieuwe situatie. De coronacrisis heeft in snel tempo geleid tot creatieve oplossingen voor jeugdhulp. Wat betekent dit voor het jeugdzorglandschap hierna? Hoe kunnen behandelingen plaatsvinden met 1,5 meter afstand van elkaar? Wordt beeldbellen of inzet van andere online tools het nieuwe normaal? Welke vormen van behandeling blijven, welke zijn nieuw en wat laten we los? Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is op zoek naar ervaringsverhalen van jeugdhulpaanbieders en verwijzers hoe zij tijdens de coronacrisis handelen en vooruitblikken naar de toekomst. Wil je jouw ervaringen delen? Stuur een bericht naar a.romein@h10inkoop.nl.