De maatregelen van de overheid om besmetting met het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken en het opvolgen van het advies om persoonlijke contacten zo veel mogelijk te vermijden hebben directe gevolgen voor jeugdhulp. Het uitgangspunt blijft dat de continuïteit en de kwaliteit van de jeugdhulp gegarandeerd blijven. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft veel vragen ontvangen over hoe de regio Haaglanden ermee omgaat als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd dan gebruikelijk is. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft daarom besloten een addendum bij het administratieprotocol op te stellen dat jeugdhulpaanbieders op 2 april hebben ontvangen met een begeleidende brief. Het addendum gaat in op de mogelijkheid tot het leveren van alternatieve vormen van jeugdhulp tijdens de coronacrisis.