Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 16 april 2020

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@h10inkoop.nl.

Nieuws ontwikkeltafels inkooptraject

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen over het inkooptraject jeugdhulp? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via nieuws@h10inkoop.nl.

25 mei 2020 – Jeugdhulpaanbieders en gemeenten hebben met elkaar grote stappen gezet aan de ontwikkeltafels ter voorbereiding op de hervatting van het inkooptraject van jeugdhulp vanaf 2021. Het gaat hierbij om de volgende thema’s: Hoofd- en onderaannemerschap, (Rechts)zekerheid, Privacy, Zakelijke afhandeling en resultaatsturing, Werkproces toegang, Administratieve lasten: slimmer en eenvoudiger en Tarieven.

Betrokkenen hebben constructief en oplossingsgericht samengewerkt om te komen tot goede input voor de inkoopdocumenten. Vanwege de coronacrisis was het sinds medio maart helaas niet meer mogelijk bij elkaar te komen. Enkele ontwikkeltafels zouden doorgaan met interactieve sessies als ‘serious gaming’ die niet online konden worden voortgezet.

De werkgroep ontwikkeltafels – bestaande uit vertegenwoordigers van de H10-gemeenten en aanbieders – heeft zich gebogen over de vraag hoe de tafels tot een goed einde te brengen. Het bleek goed mogelijk om per tafel conclusies te trekken, dankzij wat in de eerste maanden is bereikt door de constructieve inzet van betrokkenen. Leidend hierbij is het in het Interbestuurlijk Overleg (IBO) genomen besluit om het inkooptraject dit jaar nog af te ronden, zodat per 1 januari 2021 nieuwe contracten in werking kunnen treden.

De verslagen en de opbrengst van de ontwikkeltafels staan hieronder.

Opbrengst ontwikkeltafels

Notitie opbrengst ontwikkeltafels 2.0/20 mei 2020

Nieuwsbrief inkooptraject

Nieuwsbrief 1 januari 2020

Nieuwsbrieven en verslagen ontwikkeltafels inkooptraject

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 1 – 27 feb 2020

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 2 – 12 maart 2020

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 3 – 14 april 2020

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 4 – 26 mei 2020

Verslagen ontwikkeltafels

Hoofd- en onderaannemerschap

Ontwikkeltafel 1: 5 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek hoofd- en onderaannemerschap

Ontwikkeltafel 2: 4 maart 2020

Uitkomsten 2e gesprek hoofd- en onderaannemerschap

 

(Rechts)zekerheid

Ontwikkeltafel 1: 6 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek rechtszekerheid

Ontwikkeltafel 2: 20 februari 2020

Uitkomsten 2e gesprek rechtszekerheid

Ontwikkeltafel 3: 12 maart 2020

Uitkomsten 3e gesprek rechtszekerheid

 

Privacy

Ontwikkeltafel 1: 10 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek privacy

Ontwikkeltafel 2: 9 maart 2020

Uitkomsten 2e gesprek privacy


Zakelijke afhandeling en resultaatsturing

Ontwikkeltafel 1: 19 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek zakelijke afhandeling en resultaatsturing


Werkproces toegang

Ontwikkeltafel 1: 5 maart 2020

Uitkomsten 1e gesprek werkproces toegang


Administratieve lasten: slimmer en eenvoudiger
De ontwikkeltafel administratieve lasten kon nog niet opgestart worden, omdat de uitkomsten van de andere tafels afgewacht moesten worden. Vanwege de coronacrisis is voor deze tafel een alternatieve aanpak ontwikkeld. Die houdt in dat de werkgroep ontwikkeltafels de vertaling van de uitkomsten in het administratieprotocol ijkt op de inbreng vanuit eerdere marktdialogen en nota’s van inlichtingen. Het accent ligt daarbij op een beperking van de administratieve lasten.

Tarieven

Informatiebijeenkomst: 13 februari 2020

Uitkomsten informatiebijeenkomst tarieven

Ontwikkeltafel 1: 21 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 2: 6 maart 2020

Uitkomsten 2e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 3: 13 maart 2020

Uitkomsten 3e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 4: 27 maart 2020

Uitkomsten 4e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 5: 24 april 2020

Uitkomsten 5e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 6: 15 mei 2020

Uitkomsten 6e gesprek tarieven