Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 9 december 2021

Nieuwsbrief 27 juli 2021

Nieuwsbrief 26 april 2021

Nieuwsbrief 28 januari 2021

Nieuwsbrief 17 december 2020

Nieuwsbrief 29 oktober 2020

Nieuwsbrief 1 juli 2020

Nieuwsbrief 16 april 2020

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via nieuws@h10inkoop.nl.

Nieuws ontwikkeltafels inkooptraject

1 juli 2020 – Jeugdhulpaanbieders en gemeenten hebben met elkaar grote stappen gezet aan de ontwikkeltafels voor het inkooptraject van jeugdhulp vanaf 2021. Het gaat hierbij om de volgende thema’s: Hoofd- en onderaannemerschap, (Rechts)zekerheid, Privacy, Zakelijke afhandeling en resultaatsturing, Werkproces toegang, Administratieve lasten: slimmer en eenvoudiger en Tarieven. De inkoopdocumenten voor jeugdhulp vanaf 2021 e.v. zijn op 1 juli gepubliceerd.

De verslagen en de opbrengst van de ontwikkeltafels staan hieronder.

Opbrengst ontwikkeltafels

Notitie opbrengst ontwikkeltafels 2.0/20 mei 2020

Nieuwsbrief inkooptraject

Nieuwsbrief 1 januari 2020

Nieuwsbrieven en verslagen ontwikkeltafels inkooptraject

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 1 – 27 feb 2020

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 2 – 12 maart 2020

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 3 – 14 april 2020

Nieuwsbrief Ontwikkeltafels editie 4 – 26 mei 2020

Verslagen ontwikkeltafels

Hoofd- en onderaannemerschap

Ontwikkeltafel 1: 5 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek hoofd- en onderaannemerschap

Ontwikkeltafel 2: 4 maart 2020

Uitkomsten 2e gesprek hoofd- en onderaannemerschap

 

(Rechts)zekerheid

Ontwikkeltafel 1: 6 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek rechtszekerheid

Ontwikkeltafel 2: 20 februari 2020

Uitkomsten 2e gesprek rechtszekerheid

Ontwikkeltafel 3: 12 maart 2020

Uitkomsten 3e gesprek rechtszekerheid

 

Privacy

Ontwikkeltafel 1: 10 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek privacy

Ontwikkeltafel 2: 9 maart 2020

Uitkomsten 2e gesprek privacy


Zakelijke afhandeling en resultaatsturing

Ontwikkeltafel 1: 19 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek zakelijke afhandeling en resultaatsturing


Werkproces toegang

Ontwikkeltafel 1: 5 maart 2020

Uitkomsten 1e gesprek werkproces toegang


Administratieve lasten: slimmer en eenvoudiger

 

Tarieven

Informatiebijeenkomst: 13 februari 2020

Uitkomsten informatiebijeenkomst tarieven

Ontwikkeltafel 1: 21 februari 2020

Uitkomsten 1e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 2: 6 maart 2020

Uitkomsten 2e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 3: 13 maart 2020

Uitkomsten 3e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 4: 27 maart 2020

Uitkomsten 4e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 5: 24 april 2020

Uitkomsten 5e gesprek tarieven

Ontwikkeltafel 6: 15 mei 2020

Uitkomsten 6e gesprek tarieven