Nieuws


Zomerreces

11 juli 2019

In verband met het zomerreces is het Secretariaat van het Inkoopbureau op 12, 19 en 26 juli telefonisch niet bereikbaar. U kunt een bericht achterlaten via het info@sbjh.nl e-mailadres.

Lees meer


LET OP! Per 1 mei 2019 zijn wij verhuisd!

7 mei 2019

Hieronder de nieuwe contactgegevens. Postadres: Postbus 12600 2500 DJ  Den Haag Bezoekadres: Spui 70 2511 BT  Den Haag (Stadhuis) Telefoon: Algemene informatie: 085-4855417 Afdeling declaraties: 085-4855447 @-mail: Algemene informatie: info@sbjh.nl […]

Lees meer

Overgang berichtenverkeer iJw 2.3

4 maart 2019

Per 1 april 2019 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.3 in gebruik genomen. Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de […]

Lees meer

Nieuwsbericht 10 – Inkoop 2020-2024

26 februari 2019

Het laatste nieuwsbericht met betrekking tot de stand van zaken en de Marktdialogen staat op de site! De uitgebreide beschrijving is te vinden onder: Inkoop 2020-2024 -> Nieuwsberichten 2020-2024.

Lees meer


Verstoring berichtenverkeer

18 december 2018

Opgelost – dinsdag 18-12 Sinds vrijdag 14 december is er een technische verstoring m.b.t. in- en uitgaande berichten in onze regio. Zowel binnenkomende (JW315, JW303, JW305, etc.) als uitgaande berichten […]

Lees meer

Beëindiging JW321 en JW322 per 1 januari 2019

14 december 2018

Per 1 januari 2019 zijn het declaratiebericht JW321 en het daarbij behorende retourbericht JW322 niet meer te gebruiken. Tot eind 2018 kunnen zorgaanbieders dit berichtenpaar nog gebruiken voor het factureren […]

Lees meer


Overgang berichtenverkeer iJw 2.2

5 maart 2018

Sinds juni 2017 maakt het berichtenverkeer binnen de Jeugdwet gebruik van iJw 2.1. Per 3 april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.2 in gebruik genomen. Het Zorginstituut en […]

Lees meer

Vervolgsessies Inkoop Jeugdhulp 2020 – 2024

29 januari 2018

Vrijdag 26 januari jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders waar gesproken is over de Inkoop Jeugdhulp 2020 – 2024. De volgende fase is het vormgeven van […]

Lees meer

Bijeenkomst gemeenten en jeugdhulpaanbieders

26 januari 2018

De regio Haaglanden organiseert op 26 januari een bijeenkomst voor jeugdhulpaanbieders, met als inhoud praktische consequenties van de afgeronde aanbesteding en een toelichting op het proces voor verdere doorontwikkeling van de […]

Lees meer

Wijziging productcodes per 1-1-2018

1 december 2017

Met ingang van 1.1.2018 maken wij gebruik van de landelijke productcodes. Hiermee vervallen de huidige toewijzingscodes (in gebruik t/m 31.12.2017). Wij vragen u daarom om vanaf 01 januari 2018 een […]

Lees meer

Nieuwe werkwijze per 1-1-2018

15 november 2017

Vanaf 2018 zal er een en ander veranderen in het berichtenverkeer tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten/H10 Inkoopbureau. Wij willen u bij deze inlichten over deze veranderingen en wat ze voor u […]

Lees meer

Verantwoordings- en controleprotocol 2017

12 juli 2017

Op 10 juli jl. hebben de 10 gemeenten die aangesloten zijn bij het H10 Inkoopbureau het verantwoordings- en controleprotocol 2017 vastgesteld. Iedere gecontracteerde zorgaanbieder is hierover schriftelijk geïnformeerd. Het protocol […]

Lees meer