Privacy Statement Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Voor de uitvoering van onze taken leggen wij binnen het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden gegevens over u vast, namelijk: persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In dit privacy statement leest u hoe wij dat doen.

Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is om onze wettelijke taken en plichten uit te voeren. Bijvoorbeeld in onderstaande gevallen:

 • De uitvoering van contracten tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden;
 • Declaraties af te kunnen handelen;
 • Statistisch onderzoek te doen;
 • U te kunnen informeren.
 1. In de meeste gevallen is een gemeente in de regio Haaglanden onze Opdrachtgever en verwerken wij uw persoonsgegevens enkel als wij daarvoor van een Haagse regiogemeente opdracht krijgen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Voor het afhandelen van declaraties worden BSN’s zorgvuldig verwerkt.

Plichten en verantwoordelijkheden

Wij dienen als Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese verordening die in heel Europa geldt en de regels stelt over de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om:

 • Persoonsgegevens worden alleen voor uitdrukkelijk omschreven doelen verwerkt;
 • Persoonsgegevens worden passend beveiligd;
 • Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk;
 • Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht;
 • Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Toezicht

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de verwerking van persoonsgegevens, adviseert over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan en onderhoudt contact met de nationale toezichthouder.

Heeft u een vraag aan de FG? Dat kan u op drie manieren contact opnemen met de FG:

 1. U stuurt een e-mail met uw vraag naar: info@sbjh.nl
 2. U stuurt een brief aan: Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 12600
  2500 DJ Den Haag
 3. U belt met  085-4855417

In Nederland is de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). De AP houdt toezicht, geeft voorlichting en behandelt klachten. Meer over de AP vindt u op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Zie hieronder nadere uitleg:

 • Inzage

U heeft het recht op inzage. Dat betekent dat u mag vragen om een overzicht van welke persoonsgegevens wij over u verwerken. Als u in uw verzoek duidelijk aangeeft in welke gegevens of in welk dossier u graag inzage wilt, dan kunnen wij u sneller helpen.

 • Rectificatie, aanvulling, overdragen en verwijdering

Als de persoonsgegevens die het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden over u verwerkt niet juist zijn of als u meent dat er meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk, dan kunt u verzoeken om de gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook is er een recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

 • Hoe kunt u dit doen?

Wanneer u een inwoner bent in 1 van de gemeenten in de regio Haaglanden, kunt u zich richten tot uw eigen gemeente. Het gaat om de volgende gemeenten: Gemeente Den Haag, Gemeente Delft, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Gemeente Westland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Voorschoten, Gemeente Wassenaar, Gemeente Rijswijk of Gemeente Midden-Delfland.

Wanneer u een jeugdhulpaanbieder bent in de regio Haaglanden of u hebt een algemene vraag, dan kunt u een e-mail sturen naar info@sbjh.nl of een brief sturen naar:

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 12600
2500DJ Den Haag

Vermeld in uw brief duidelijk waar uw verzoek over gaat.

 

 

Bezwaar

Als u vindt dat uw verzoek om inzage of uw verzoek om correctie, aanvulling of verwijdering niet goed is afgehandeld, dan kunt u bezwaar indienen. In de reactie op uw verzoek zullen wij aangeven waar u dit kunt doen.

Als u een algemene klacht hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen.

Bent u ontevreden over hoe het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacyreglement

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft een Privacyreglement vastgesteld. Hierin wordt afgesproken hoe het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden omgaat met privacyregels. Dit reglement kan worden opgevraagd bij de FG.

Website

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken.
 • Cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website, zodat we de website kunnen verbeteren. Zo maken we gebruik van een statistiekprogramma. Hiermee kunnen we gegevens verzamelen over de wijze waarop onze bezoekers de website gebruiken. U kunt hierbij denken aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.
 • Cookies voor de mogelijkheid om als bezoeker van de website informatie te delen op social media accounts.

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu en verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens. We gebruiken de informatie alleen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wetgeving

In de wet staat dat voor zogenaamde tracking cookies met herleidbare persoonsinformatie toestemming verkregen moet worden en dat deze toestemming, indien verkregen, gearchiveerd moet worden. Wij maken echter geen gebruik van dit soort cookies. Op onze website worden alleen cookies gebruikt om de werking en de verbetering van onze website te kunnen garanderen. Daarom vragen wij geen toestemming voor het gebruik van cookies.

U kunt ook geen cookies op onze website blokkeren of verwijderen. Als u dat zou doen, dan kunt u geen gebruik meer maken van onze website of de daaraan gekoppelde producten en diensten. Mocht u desondanks toch onze cookies willen weigeren, dan kunt u dat via de browser-instellingen doen. Raadpleeg hiervoor de help functie van uw browser.

Meer weten?

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over privacy: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor vragen aan de FG kunt u e-mailen naar info@sbjh.nl of schrijven naar:

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag