Q-analyse en Richtinggevend Kader

Vanuit het regionaal actieplan ‘Kostenontwikkeling jeugdhulp’ is in het najaar van 2020 gewerkt aan de implementatie van de instrumenten Richtinggevend Kader en de Q-analyse. Deze instrumenten zijn per 1 januari 2021 van kracht.

Twee werkgroepen -Q-analyse en Richtinggevend Kader- met een representatieve afvaardiging van gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben deze implementatie voorbereid. Door deze instrumenten goed in te zetten weten gemeenten en jeugdhulpaanbieders waar zij aan toe zijn met een realistische begroting en een soepel proces.

Voor het werken met het Richtinggevend Kader en de Dialoog is voor professionals bij gemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen een e-learning op de digitale leeromgeving beschikbaar.

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben de volgende informatie ontvangen over de Q-analyse en het Richtinggevend Kader:

SBJH kostenaanpak Jeugdhulp (26 juni 2020)

SBJH start Richtinggevend Kader en Q-analyse (brief 28 september 2020)

SBJH implementatie Richtinggevend Kader en Q-analyse (brief 12 november 2020)

Contactgegevens dialoog gemeenten regio Haaglanden