Q-analyse en Richtinggevend Kader

Vanuit het regionaal actieplan ‘Kostenontwikkeling jeugdhulp’ wordt in het najaar van 2020 gewerkt aan de implementatie van de instrumenten Richtinggevend Kader en de Q-analyse. Deze instrumenten zijn per 1 januari 2021 van kracht.

Twee werkgroepen -Q-analyse en Richtinggevend Kader- met een representatieve afvaardiging van gemeenten en jeugdhulpaanbieders bereiden deze implementatie voor. Door deze instrumenten goed in te zetten weten gemeenten en jeugdhulpaanbieders waar zij aan toe zijn met een realistische begroting en een soepel proces.

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben de volgende informatie ontvangen over de Q-analyse en het Richtinggevend Kader:

SBJH kostenaanpak Jeugdhulp (26 juni 2020)

SBJH start Richtinggevend Kader en Q-analyse (brief 28 september 2020)