Regelingen i.v.m. corona

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders die nadelige financiële gevolgen ondervinden vanwege de coronacrisis kunnen in aanmerking komen voor een financiële compensatie van de gemeenten in regio Haaglanden. Zij kunnen een aanvraagformulier opvragen bij control@h10inkoop.nl. Voor meer informatie ga naar https://sbjh.nl/corona/documenten.