-OPGELOST- Storing berichtenverkeer – VECOZO – 31 augustus 2023

<OPGELOST> Vanuit VECOZO is een storing m.b.t. inkomende en uitgaande berichten gemeld sinds 31-8-2023 <OPGELOST> 31-08-2023 15:22 Update – de problemen zijn opgelost. Onze excuses voor het ongemak. 31-08-2023 13:45: Update – er zijn nog steeds problemen met het berichtenverkeer en het berichtloket. Aan een oplossing wordt gewerkt. Voor updates en meer informatie: https://www.vecozo.nl/support/storingen/

Persbericht : Voorrangsregeling nodig bij Jeugdbescherming

Om de crisis in de jeugdbescherming te lijf te gaan (zie bijvoorbeeld het rapport Georganiseerde onmacht van de Algemene Rekenkamer), gaat de regio Haaglanden kinderen met een beschermingsmaatregel voorrang geven bij een vraag naar jeugdhulp. Deze voorrangsmaatregel is onlangs door het Rijk mogelijk gemaakt. De gemeenten, Jeugdbescherming en jeugdhulpaanbieders in Haaglanden geven daar nu samen […]