De corona-regeling voor gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in regio Haaglanden is vandaag bekend gemaakt. De H10-gemeenten hebben in navolging van een morele oproep vanuit het Rijk en de VNG een regeling ontwikkeld die erop gericht is de impact van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Het gaat hierbij om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Lees voor meer informatie de brief aan jeugdhulpaanbieders en de addenda bij de Raamovereenkomst. Voor specifieke coronakosten, zoals beschermingsmiddelen, is een landelijke regeling in ontwikkeling.