Heropening toelatingsprocedure jeugdhulp H10

Beste Jeugdhulpaanbieder,

Van 27 oktober 2022 tot en met 08 december 2022 is het mogelijk om u via ons contractmanagementsysteem Vendorlink aan te melden voor de heropening van de toelatingsprocedure Jeugdhulp H10. Deze procedure beoogt het voor niet-gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders mogelijk te maken een overeenkomst met de regio Haaglanden te sluiten en voor gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders hun productportfolio uit te breiden, mits voldaan wordt aan de gestelde eisen en voorwaarden zoals beschreven in de Inkoopleidraad. Deze inkoopleidraad kunt u zowel vinden in VendorLink als op deze website. Klik hier om de Inkoopleidraad te lezen.

De vragenlijsten vindt u, uitsluitend na het volledig en correct indienen van het registratieformulier (zie onder ‘Registratie’), in het contractmanagementsysteem Vendorlink. In deze vragenlijsten vindt u de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en de bijbehorende (invul)bijlagen, zoals het referentieformulier. Dit referentieformulier is noodzakelijk voor uw aanmelding. Het is ook mogelijk om voor het indienen van uw registratie door middel van bijlage 2 van de Ontwikkelovereenkomst alvast te kijken naar de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Klik hier om deze bijlage te lezen.

Indien uw aanmelding niet wordt uitgesloten op grond van de procedure zoals beschreven in de Inkoopleidraad, worden met u de overeenkomsten gesloten met een uiterste ingangsdatum van 15 februari 2023 tot en met 31 december 2023.

Voor de inhoud van deze overeenkomsten verwijzen wij u naar de actuele contractdocumenten Jeugd op onze website. Tevens vindt u hier de nota van inlichtingen 1 en 2, waarin u de antwoorden op vele vragen met betrekking tot de inkoopprocedure kunt vinden. Deze documenten vindt u middels de link: Contractdocumenten Jeugd 2021 e.v. – SBJH.

Deze heropening toelatingsprocedure jeugdhulp wordt per 27 oktober 2022 opengesteld en verloopt volledig digitaal via het contractmanagementsysteem Vendorlink.

Registratie
Om uw interesse kenbaar te maken voor een eventuele overeenkomst of de mogelijke uitbreiding van uw productportfolio, verzoeken wij u dit registratieformulier voor VendorLink volledig in te vullen en vóór 05 december 2022 in te dienen.

Uw verzoek voor registratie in VendorLink wordt uitsluitend in behandeling genomen als u het registratieformulier vóór 05 december 2022 12.00 uur volledig ingevuld naar contracteringsbjh@h10inkoop.nl heeft verstuurd. Binnen enkele werkdagen ontvangt u naar aanleiding van uw verzoek van registratie een uitnodiging voor de Supplier Portal. Mocht uw registratieformulier niet in behandeling worden genomen, dan neemt het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden contact met u op

Verder willen wij u erop wijzen dat de heropening van de toelatingsprocedure Jeugdhulp per 08 december 2022 12.00 uur sluit en dat het hierna dus niet meer mogelijk is om via Vendorlink uw aanmelding in te dienen. Na deze datum is de heropening van de toelatingsprocedure begrenst, zie voor meer informatie de paragrafen 1.2.2 en 2.1 van de Inkoopleidraad.

Dien uw verzoek voor registratie voor Vendorlink dus zo vroeg mogelijk in en wacht niet tot 05 december 2022 12.00 uur, zodat u meer tijd heeft voor uw aanmelding.

NB. Het emailadres contracteringsbjh@h10inkoop.nl wordt alleen gebruikt voor registratie in VendorLink. Eventuele vragen over de toelatingsprocedure worden hier niet in behandeling genomen, maar kunnen alleen gesteld worden in Vendorlink nadat u geregistreerd bent.

Met vriendelijke groet,
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden