Verzoek om Toewijzing (VOT)

Voor jeugdigen die doorverwezen worden naar de jeugdhulpaanbieder zonder dat de gemeente een toewijzing (JW301) heeft afgegeven moet een ‘Verzoek om Toewijzing’ gedaan worden.
Het indienen van verzoeken om toewijzing kan via VECOZO (iJw 3.2).
Alle gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben zich gecommitteerd aan het “Administratieprotocol”. Dit protocol vindt u hieronder.

Alle gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben zich gecommitteerd aan het “Toewijzings- en declaratieprotocol”. Dit protocol vindt u hieronder.