Verzoek om Wijziging (VOW)

Een Verzoek om Wijziging wordt ingediend zolang er bij een jeugdige, gemeente en jeugdhulpaanbieder (combinatie) één of meerdere toewijzingen actief zijn. Dus als de einddatum in de toekomst ligt. Dat sluit ook aan bij de definitie vanuit iStandaarden dat een VOW altijd een wijzigingsdatum in de toekomst moet hebben. Dit is ook van toepassing voor het aanvragen van verlengingen, als zij op tijd (voor het bereiken van de einddatum actieve producten) worden ingediend.

Een helpende hand
volgens de juiste paden