Verzoek om Wijziging (VOW)

Een Verzoek om Wijziging wordt ingediend, zolang er bij een cliënt, gemeente en jeugdhulpaanbieder (combinatie) één of meerdere toewijzingen actief zijn. Dus als de einddatum in de toekomst ligt. Dat sluit ook aan bij de definitie vanuit iStandaarden dat een VOW altijd een wijzigingsdatum in de toekomst moet hebben. Dit is ook toepasbaar voor het aanvragen van verlengingen, mits tijdig (voor het bereiken van de einddatum actiev(e) producten) ingediend.