Archief contractdocumenten Jeugd 2021 e.v.

Hiernaast vindt u documenten waarvan inmiddels een geactualiseerde versie is gepubliceerd.

Ontwikkelovereenkomst Den Haag

Ontwikkelovereenkomst H9

Resultaatovereenkomst Den Haag

Resultaatovereenkomst H9

Bijlage 5: Productbeschrijvingen

Bijlage 6: Het Overzicht Tarieven

Bijlage 7: Het Administratieprotocol

Bijlage 8: Het Handboek

Bijlage 9: Escalatieladder d.d. 1 januari 2021

Bijlage 10: Notitie Meten, duiden en oordeelsvorming

Bijlage 11: Gedragsregels voor marketing