Contractdocumenten G.I. 2020 e.v.

Inkoopdocumenten Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader 2020-2024

Onderstaand vindt u de Raamovereenkomst Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader voor de regio Haaglanden en de bijbehorende bijlagen.

Het betreft de actuele versie van de bijlagen. Eerdere versies zijn opgenomen in de rubriek ‘Archief Inkoopdocumenten Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader 2020-2024’.

 

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Den Haag
Raamovereenkomst Regio Haaglanden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader 2020-2024 Den Haag d.d.10-02-2021

Raamovereenkomst H9
Raamovereenkomst Regio Haaglanden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader 2020-2024 H9 d.d. 10-02-2021

Bijlage Ia De nota van Inlichtingen d.d. 22-11-2019;

Bijlage Ib De nota van Inlichtingen d.d. 11-10-2019;

Bijlage Ic De nota van Inlichtingen d.d. 25-09-2019;

Bijlage Id De nota van inlichtingen d.d. 26-11-2019;

Bijlage II Programma van Eisen d.d. 22-11-2019;

Bijlage-III-Productenboek-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering d.d. 09-02-2023

Bijlage IV    Administratieprotocol: Procesbeschrijving toewijzing en declaratie inzet Gecertificeerde Instellingen voor de gemeenten regio Haaglanden 2020-2024 d.d. 22-11-2019;

Bijlage V Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd Haaglanden-Gecertificeerde instellingen Uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering versie 3.0;

Bijlage VI    Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd Haaglanden en de Raad voor de Kinderbescherming  d.d. maart 2019;

Bijlage VII   Werkwijze Jeugdbeschermingstafel regio Haaglanden d.d. <datum>;

Bijlage VIIIa         Notitie ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien’ d.d. 16-09-2019, verkorte versie;

Bijlage VIIIb         Causaal model monitor Beter Samenspel d.d.16-09-2019;

Bijlage IX    De Inkoopleidraad d.d. 22-11-2019.

 

Bijlage 10 V Regionaal samenwerkingsprotocol gemeenten CIT

 

Archief: inkoopdocumenten Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader 2020-2024

Op deze pagina staan de niet-actuele versies van de Raamovereenkomst Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader voor de regio Haaglanden en de bijbehorende bijlagen.

Raamovereenkomst Den Haag
Raamovereenkomst Regio Haaglanden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader 2020-2024 Den Haag d.d. 01-01-2020

Raamovereenkomst H9
Raamovereenkomst Regio Haaglanden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader 2020-2024 H9 d.d. 01-01-2020

Bijlage III Productenboek Jeugdbescherming en Jeugdreclassering d.d. 22-11-2019

Bijlage III Productenboek Jeugdbescherming en Jeugdreclassering d.d. 21-12-2020

Bijlage III Productenboek Jeugdbescherming en Jeugdreclassering d.d. 03-02-2022