Contractdocumenten Jeugd 2021 e.v.

Onderstaand vindt u de Ontwikkelovereenkomst en Resultaatovereenkomst voor de regio Haaglanden en de bijbehorende bijlagen.

Van de hier gepubliceerde bijlagen is de actuele versie gepubliceerd. Deze zijn gebaseerd op de bij publicatie van de inkoopprocedure gepubliceerde documenten en waar nodig geactualiseerd.

De voorgaande versies van deze documenten kunt u vinden in het archief. Klik hier voor het archief: (link archief).

Ontwikkelovereenkomsten

Ontwikkelovereenkomst Den Haag
OODH Ontwikkelovereenkomst Jeugdhulp 2021 ev DH V4 20230101

Ontwikkelovereenkomst H9
OOH9 Ontwikkelovereenkomst Jeugdhulp 2021 ev H9 V4 20230101

Bijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
Dit is een individueel document, ingediend bij inschrijving

Bijlage 2: Geschiktheidseisen
OODH B2 Geschiktheidseisen V1 20210106 20210101


Resultaatovereenkomsten

Resultaatovereenkomst H9
RODH Resultaatovereenkomst Jeugdhulp 2021 ev H9 V5.1 20230101

Resultaatovereenkomst Den Haag
RODH Resultaatovereenkomst Jeugdhulp 2021 ev DH V5.1 20230101

Bijlage 1: De nota van Inlichtingen 2 d.d. 25 september 2020
RODH B1 Nota van Inlichtingen 2 V1 20200925

Bijlage 2: De nota van Inlichtingen 1 d.d. 28 augustus 2020
RODH B2 Nota van Inlichtingen 1 V1 20200828

Bijlage 3: Bestedingsruimte d.d. 1 januari 2021
Dit is een individueel document, reeds in uw bezit

Bijlage 4: Gecontracteerde producten
Dit is een individueel document, reeds in uw bezit

Bijlage 5: Productbeschrijvingen 2023
RODH B5 Productbeschrijvingen 2023 V3.1 20230101

Bijlage 6: Het Overzicht Tarieven 2023
RODH B6 Overzicht Tarieven 2023 V3.1 20230210 20230101

Bijlage 7: Het Administratieprotocol
RODH B7 administratieprotocol V6 20230401

Bijlage 8: Het Handboek d.d. 1 januari 2021
RODH B8 Handboek 2021 V1 20201215 20210101

Bijlage 9: Escalatieladder d.d. 1 januari 2023
RODH B9 Escalatieladder 2023 V2 20230101.pdf

Bijlage 10: De notitie Meten, duiden en oordeelsvorming d.d. 1 juli 2020
RODH B10 Notitie Meten, duiden en oordeelsvorming 2021 V1 20200701 20210101

Bijlage 11: Gedragsregels voor marketing d.d. 1 januari 2021
RODH B11 Gedragsregels voor marketing 2021 V1 20201215 20210101

Bijlage 12: Aanvullende afspraken
Dit is een individueel document, en kan gedurende de looptijd van de overeenkomst nader worden ingevuld

Bijlage 13: Lokaal maatwerk
Dit is een individueel document, en kan gedurende de looptijd van de overeenkomst nader worden ingevuld

Bijlage 14: Aanmelding van Opdrachtnemer d.d. 6 oktober 2020
Dit is een individueel document, reeds in uw bezit

Was wordt 2020

Gezin 2021