Inkoopdocumenten Jeugd 2021 e.v.

Onderstaand vindt u de Ontwikkelovereenkomst en Resultaatovereenkomst voor de regio Haaglanden en de bijbehorende bijlagen.

Van de hier gepubliceerde bijlagen is de actuele versie gepubliceerd. Deze zijn gebaseerd op de bij publicatie van de inkoopprocedure gepubliceerde documenten en waar nodig geactualiseerd, met name op basis van de Nota’s van Inlichtingen.

Van bijlage 5 Productbeschrijvingen 2021 en bijlage 6 overzicht tarieven 2021 is een versie 1.1 gepubliceerd. Deze is gebaseerd op de gedurende het inkoopproces gepubliceerde documenten waarbij in deze versie de nog ontbrekende productcodering van een 5-tal nieuwe producten is opgenomen.

Van bijlage 7 Administratieprotocol zijn de versie 1 en 2 gepubliceerd. Versie 1 is de bij publicatie van inkoopprocedure gepubliceerde versie. Versie 2 is een bijgestelde versie die tot stand is gekomen in nadrukkelijke samenwerking tussen gemeenten en aanbieders.

Ontwikkelovereenkomsten

Ontwikkelovereenkomst Den Haag
OODH Ontwikkelovereenkomst Jeugdhulp 2021 ev DH V1 20201130 20210101

Ontwikkelovereenkomst H9
OOH9 Ontwikkelovereenkomst Jeugdhulp 2021 ev H9 V1 20201130 20210101

Bijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
Dit is een individueel document, ingediend bij inschrijving

Bijlage 2: Geschiktheidseisen
OODH B2 Geschiktheidseisen V1 20210106 20210101

Resultaatovereenkomst

RODH Resultaatovereenkomst Jeugdhulp 2021 ev DH V1 20201130 20210101

Bijlage 1: De nota van Inlichtingen 2 d.d. 25 september 2020
RODH B1 Nota van Inlichtingen 2 V1 20200925

Bijlage 2: De nota van Inlichtingen 1 d.d. 28 augustus 2020
RODH B2 Nota van Inlichtingen 1 V1 20200828

Bijlage 3: Bestedingsruimte d.d. 1 januari 2021
Dit is een individueel document, reeds in uw bezit

Bijlage 4: Gecontracteerde producten
Dit is een individueel document, reeds in uw bezit

Bijlage 5: Productbeschrijvingen 2021 d.d. 1 januari 2021
RODH B5 Productbeschrijvingen 2021 V1.1 20210106 20210101

Bijlage 6: Het Overzicht Tarieven 1 januari 2021
RODH B6 overzicht tarieven 2021 V1.1 20210106 20210101

Bijlage 7: Het Administratieprotocol d.d. 1 januari 2021
RODH B7 administratieprotocol V1 20200608 20210101
RODH B7 administratieprotocol V2 20210106 20210101

Bijlage 8: Het Handboek d.d. 1 januari 2021
RODH B8 Handboek 2021 V1 20201215 20210101

Bijlage 9: Escalatieladder d.d. 1 januari 2021
RODH B9 Escalatieladder 2021 V1 20201215 20210101

Bijlage 10: De notitie Meten, duiden en oordeelsvorming d.d. 1 juli 2020
RODH B10 Notitie Meten, duiden en oordeelsvorming 2021 V1 20200701 20210101

Bijlage 11: Gedragsregels voor marketing d.d. 1 januari 2021
RODH B11 Gedragsregels voor marketing 2021 V1 20201215 20210101

Bijlage 12: Aanvullende afspraken
Dit is een individueel document, en kan gedurende de looptijd van de overeenkomst nader worden ingevuld

Bijlage 13: Lokaal maatwerk
Dit is een individueel document, en kan gedurende de looptijd van de overeenkomst nader worden ingevuld

Bijlage 14: Aanmelding van Opdrachtnemer d.d. 6 oktober 2020
Dit is een individueel document, reeds in uw bezit

Was wordt 2020

Gezin 2021