Betaalbatch

Betaalbatch Op 18 juni 2024 heeft het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden de betaalbatch aangeboden aan de H10 gemeenten.

Voorschoten valt vanaf 2024 onder Holland Rijnland

Per 1 januari 2024 sluit gemeente Voorschoten zich aan bij jeugdhulpregio Holland Rijnland. Voorschoten valt tot nu onder de zogenaamde gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Voor de gemeente is het een logische stap die met name geografisch bepaald is. Voorschoten is meer gericht op de gemeente Leiden omdat Wmo en vervoer daar al eerder zijn […]

Aanbesteding twee kleinschalige woonvormen

Het landsdeel West, waar de regio Haaglanden onder valt, wil twee nieuwe kleinschalige woonvormen ontwikkelen. Een voor jeugdigen met complexe problematiek die nu nergens terecht kunnen en een voor jeugdige met complexe problematiek met (dreigende) forensische problematiek. Hiervoor zal een aanbesteding starten. Wij willen u er op attenderen dat deze aanbesteding 15 maart via Tenderned en Negometrix zal worden aangekondigd.

Overgang landelijk berichtenverkeer iJw 3.2 per 3 april 2023

Per 3 april 2023 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 3.2 in gebruik genomen. Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 3.2. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen. Voor een goede overgang naar het nieuwe […]

Mailbox signaallokaal@h10inkoop.nl

Vanaf 1 december 2022 is de mailbox signaallokaal@h10inkoop.nl niet langer actief. Heeft u vragen die via deze mailbox gesteld worden? Dan kunt u die sturen naar contractbeheer@h10inkoop.nl.

Onderhoud ZorgNed – 2/3 juli

In het weekend van zaterdag/zondag 2/3 juli 2022 vindt er een migratie plaats binnen de ZorgNed omgeving. Door de migratie zal de omgeving enkele uren niet beschikbaar zijn tussen zaterdag 2 juli 2022 om 00:01 uur en maandagochtend 4 juli. Uiterlijk maandagochtend 4 juli 2022 om 06:00 uur zal de migratie zijn afgerond.

Heropening toelatingssprocedure Jeugdhulp H10

Van 8 april 2022 tot en met 20 mei 2022 is het mogelijk om u aan te melden voor de heropening van de aanmeldingsprocedure conform open house Jeugdhulp H10. Meer informatie vindt u op de volgende pagina: Heropening toelatingsprocedure Jeugdhulp H10 – SBJH

Overgang landelijk berichtenverkeer iJw 3.1 per 4 april 2022

Per 4 april 2022 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 3.1 in gebruik genomen. Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 3.1. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen. Voor een goede overgang naar het nieuwe […]

Was wordt lijst en dummycode Gezin

Op de locatie Producten en Inkoopdocumenten vindt u een overzicht terug waarin een lijstje Was-Wordt van productcodes 2020 naar 2021 te vinden is. Daarnaast is er een schrijven te vinden omtrent het gebruik van de dummy code GEZIN.