Declareren

Declareren is uitsluitend mogelijk via het Berichtenverkeer

Uitzondering betreft het declareren van jeugdigen zonder BSN of lumsum bedragen. Dit na afstemming met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

Klik hier om Documenten m.b.t. declareren te bekijken.

U bent aanbieder van jeugdhulp en u heeft een contract afgesloten met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. U kunt nu de door u geleverde zorg declareren en/of een verzoek om toewijzing indienen.
Om te declareren bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft u toegang nodig tot het Jeugdportaal van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De handleiding van het Jeugdportaal is te vinden onder aan deze pagina.

Het Jeugdportaal wordt momenteel gebruikt voor:

  • Indienen van declaraties.
  • Inzien en downloaden van administratieve toewijzingen.
  • Delen van behandelplannen tussen gemeenten/jeugdteam en zorgaanbieders.
  • Indienen van verzoeken om toewijzing

Declareren

1.  Om te kunnen declareren heeft u inloggegevens nodig. U kunt deze gegevens opvragen via [email protected] onder vermelding van uw voor- en achternaam, (naam instelling of vrijgevestigd), zakelijk op naam gesteld e-mailadres en telefoonnummer.

2. Declaraties dienen te worden opgevoerd in het Jeugdportaal VECOZO (JW323)

Om te declareren heeft u altijd een productcode nodig. De productcodes vindt u in het Productenoverzicht. Daarnaast heeft u ook een gemeentecode nodig. Deze codes zijn:

Code Gemeente
0503 Delft
1916 Leidschendam-Voorburg
1842 Midden-Delfland
1926 Pijnacker-Nootdorp
0603 Rijswijk
0518 ‘s-Gravenhage
0626 Voorschoten
0629 Wassenaar
1783 Westland
0637 Zoetermeer

 

Documenten m.b.t. declareren


Jeugdportaal / Declareren

Uitleg en oplossingen foutmeldingen 323 update 2023 (xls)

Foutmeldingenoverzicht 323 declaraties per 1-4-2021 (pdf)

 

Factsheet woonplaatsbeginsel VNG

Formulier aanvraag jeugdhulp 18+

 

Excel Declaratie Format (2022)

Invulinstructie Excel declaratie

 

Protocollen

Administratieprotocol H10 gemeenten (per 1 april 2023)

Administratieprotocol H10 gemeenten – versie 5.0

Format Productieoverzicht 2023

Format Bestuursverklaring 2022