Declareren

Klik hier om Documenten m.b.t. declareren te bekijken.

U bent aanbieder van jeugdhulp en u heeft een contract afgesloten met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. U kunt nu de door u geleverde zorg declareren en/of een verzoek om toewijzing indienen.
Om te declareren bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft u toegang nodig tot het Jeugdportaal van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De handleiding van het Jeugdportaal is te vinden onder aan deze pagina.

Het Jeugdportaal wordt momenteel gebruikt voor:

  • Indienen van declaraties.
  • Inzien en downloaden van administratieve toewijzingen.
  • Delen van behandelplannen tussen gemeenten/jeugdteam en zorgaanbieders.
  • Indienen van verzoeken om toewijzing.

Verantwoording 2018

Vanaf het boekjaar 2018 wordt in de regio H10 (jeugdhulp) het landelijk accountantsprotocol 2018 toegepast voor de verantwoording en accountantscontrole van de financiële productieverantwoording jeugdhulp.U kunt het protocol onder aan deze pagina vinden.
Wel horen hierbij een aantal additionele voorwaarden in verband met de gemeentelijke processen en verantwoording.

Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • De drempel waar boven u zich conform het landelijk accountantsprotocol dient te verantwoorden is de omzet voor de totale jeugdhulp Regio Haaglanden € 250.000,- ;
  • Voor 1 februari 2019 ontvangt het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een voorlopige financiële productieverantwoording (inclusief bestuursverklaring);
  • Indien uw omzet voor de totale jeugdhulp Regio Haaglanden onder de €250.000,- verzoeken wij u om voor 1 april 2019 een bestuursverklaring aan te leveren;
  • Voor 1 april 2019 ontvangt het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden de definitieve productieverantwoording inclusief controleverklaring;
  • De verantwoordingsperiode is 1 januari 2018 tot en met 31 december;
  • Per 1 februari 2019 dient u volledig bij te zijn met u declaraties.

Declareren

1.  Om te kunnen declareren heeft u inloggegevens nodig. U kunt deze gegevens opvragen via declaraties@h10inkoop.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, (naam instelling of vrijgevestigd), zakelijk op naam gesteld e-mailadres en telefoonnummer.

2. Declaraties dienen te worden opgevoerd in het Jeugdportaal via een Excel bestand of via VECOZO (JW303 en/of JW321).

Om te declareren heeft u altijd een productcode nodig. De productcodes vindt u in het Productenoverzicht. Daarnaast heeft u ook een gemeentecode nodig. Deze codes zijn:

Code Gemeente
0503 Delft
1916 Leidschendam-Voorburg
1842 Midden-Delfland
1926 Pijnacker-Nootdorp
0603 Rijswijk
0518 ‘s-Gravenhage
0626 Voorschoten
0629 Wassenaar
1783 Westland
0637 Zoetermeer

 

Documenten m.b.t. declareren


Jeugdportaal / Declareren

Handleiding jeugdportaal (zorgtoewijzing en factuurcontrole)

Invulinstructie Excel declaratie format 02-09-2016

Voorbeeld-maandelijkse-facturatie-excel-declaratie-format1

Excel Declaratie Format

Foutmeldingenoverzicht declaraties 1-1-2019

Productcodes “was-wordt” tabel

Factsheet woonplaatsbeginsel VNG

Formulier aanvraag jeugdhulp 18+

 

Protocollen

2019 administratieprotocol

2018 administratieprotocol

Werkproces Jeugdhulp

Format Financiële Productieverantwoording Jeugdwet 2019

Verantwoordings- en controleprotocol 2019

Standaard brief vanuit zorgaanbieder ivm controleprotocol

Landelijk accountantsprotocol 2018 financiele productieverantwoording wmo en jeugdwet zorg in natura

Bestuursverklaring 2019