Declareren

*Let op! Per 01-01-2021 is het niet meer mogelijk om per excel te declareren, dit is alleen mogelijk per berichtenverkeer, voor overige informatie zie www.vecozo.nl*

Klik hier om Documenten m.b.t. declareren te bekijken.

U bent aanbieder van jeugdhulp en u heeft een contract afgesloten met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. U kunt nu de door u geleverde zorg declareren en/of een verzoek om toewijzing indienen.
Om te declareren bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft u toegang nodig tot het Jeugdportaal van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De handleiding van het Jeugdportaal is te vinden onder aan deze pagina.

Het Jeugdportaal wordt momenteel gebruikt voor:

  • Indienen van declaraties.
  • Inzien en downloaden van administratieve toewijzingen.
  • Delen van behandelplannen tussen gemeenten/jeugdteam en zorgaanbieders.
  • Indienen van verzoeken om toewijzing

Declareren

1.  Om te kunnen declareren heeft u inloggegevens nodig. U kunt deze gegevens opvragen via declaraties@h10inkoop.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, (naam instelling of vrijgevestigd), zakelijk op naam gesteld e-mailadres en telefoonnummer.

2. Declaraties dienen te worden opgevoerd in het Jeugdportaal via een Excel bestand of via VECOZO (JW303 en/of JW321).

Om te declareren heeft u altijd een productcode nodig. De productcodes vindt u in het Productenoverzicht. Daarnaast heeft u ook een gemeentecode nodig. Deze codes zijn:

Code Gemeente
0503 Delft
1916 Leidschendam-Voorburg
1842 Midden-Delfland
1926 Pijnacker-Nootdorp
0603 Rijswijk
0518 ‘s-Gravenhage
0626 Voorschoten
0629 Wassenaar
1783 Westland
0637 Zoetermeer

 

Documenten m.b.t. declareren


Jeugdportaal / Declareren

Handleiding jeugdportaal (zorgtoewijzing en factuurcontrole)

Retourcodes iJw 3.0 per 1-1-2021 (xls)

Uitleg en oplossingen foutmeldingen 323

Foutmeldingenoverzicht 323 declaraties per 1-1-2021 (pdf)

Foutmeldingenoverzicht 303 declaraties per 1-1-2019 (xls)

 

Productcodes “was-wordt” tabel

Factsheet woonplaatsbeginsel VNG

Formulier aanvraag jeugdhulp 18+

 

Excel Declaratie Format

Invulinstructie Excel declaratie format 02-09-2016

Voorbeeld-maandelijkse-facturatie-excel-declaratie-format1

 

Protocollen

Verantwoordingsformat_2020_wmo_versie_1.1

Verantwoordingsformat_2020_jeugdwet_versie_1.1

Bestuursverklaring 2020

2021 administratieprotocol

2019 administratieprotocol

2018 administratieprotocol

Werkproces Jeugdhulp

Standaard brief vanuit zorgaanbieder ivm controleprotocol

Landelijk accountantsprotocol 2018 financiele productieverantwoording wmo en jeugdwet zorg in natura