Declareren

*Let op! Per 01-01-2021 is het niet meer mogelijk om per excel te declareren, dit is alleen mogelijk per berichtenverkeer, voor overige informatie zie www.vecozo.nl*

Klik hier om Documenten m.b.t. declareren te bekijken.

U bent aanbieder van jeugdhulp en u heeft een contract afgesloten met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. U kunt nu de door u geleverde zorg declareren en/of een verzoek om toewijzing indienen.
Om te declareren bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft u toegang nodig tot het Jeugdportaal van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De handleiding van het Jeugdportaal is te vinden onder aan deze pagina.

Het Jeugdportaal wordt momenteel gebruikt voor:

  • Indienen van declaraties.
  • Inzien en downloaden van administratieve toewijzingen.
  • Delen van behandelplannen tussen gemeenten/jeugdteam en zorgaanbieders.
  • Indienen van verzoeken om toewijzing

Declareren

1.  Om te kunnen declareren heeft u inloggegevens nodig. U kunt deze gegevens opvragen via declaraties@h10inkoop.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, (naam instelling of vrijgevestigd), zakelijk op naam gesteld e-mailadres en telefoonnummer.

2. Declaraties dienen te worden opgevoerd in het Jeugdportaal via een Excel bestand of via VECOZO (JW303 en/of JW321).

Om te declareren heeft u altijd een productcode nodig. De productcodes vindt u in het Productenoverzicht. Daarnaast heeft u ook een gemeentecode nodig. Deze codes zijn:

Code Gemeente
0503 Delft
1916 Leidschendam-Voorburg
1842 Midden-Delfland
1926 Pijnacker-Nootdorp
0603 Rijswijk
0518 ‘s-Gravenhage
0626 Voorschoten
0629 Wassenaar
1783 Westland
0637 Zoetermeer

 

Documenten m.b.t. declareren


Jeugdportaal / Declareren

Retourcodes iJw 3.1 per 1-4-2022 (xls)

Uitleg en oplossingen foutmeldingen 323 update 2022 (xls)

Foutmeldingenoverzicht 323 declaraties per 1-4-2021 (pdf)

 

Factsheet woonplaatsbeginsel VNG

Formulier aanvraag jeugdhulp 18+

 

Excel Declaratie Format (2022)

Invulinstructie Excel declaratie

 

Protocollen

Administratieprotocol H10 gemeenten – versie 5.0

Was-wordt lijst administratiprotocol juli 2022 – sept 2021

Verantwoordingsformat_2021_jeugdwet_versie_1.1

Verantwoordingsformat_2020_wmo_versie_1.1

Bestuursverklaring 2021

Landelijk accountantsprotocol WMO en Jeugdwet 2021

September 2021 administratieprotocol

Juli 2021 administratieprotocol

2021 administratieprotocol

Administratieprotocol JB en JR NvI 22-11-2019

2019 administratieprotocol

2018 administratieprotocol

Werkproces Jeugdhulp

Standaard brief vanuit zorgaanbieder ivm controleprotocol