Declareren

*Let op! Per 01-01-2021 is het niet meer mogelijk om per excel te declareren, dit is alleen mogelijk per berichtenverkeer, voor overige informatie zie www.vecozo.nl*

Klik hier om Documenten m.b.t. declareren te bekijken.

U bent aanbieder van jeugdhulp en u heeft een contract afgesloten met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. U kunt nu de door u geleverde zorg declareren en/of een verzoek om toewijzing indienen.
Om te declareren bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft u toegang nodig tot het Jeugdportaal van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De handleiding van het Jeugdportaal is te vinden onder aan deze pagina.

Het Jeugdportaal wordt momenteel gebruikt voor:

  • Indienen van declaraties.
  • Inzien en downloaden van administratieve toewijzingen.
  • Delen van behandelplannen tussen gemeenten/jeugdteam en zorgaanbieders.
  • Indienen van verzoeken om toewijzing

Declareren

1.  Om te kunnen declareren heeft u inloggegevens nodig. U kunt deze gegevens opvragen via declaraties@h10inkoop.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, (naam instelling of vrijgevestigd), zakelijk op naam gesteld e-mailadres en telefoonnummer.

2. Declaraties dienen te worden opgevoerd in het Jeugdportaal via een Excel bestand of via VECOZO (JW303 en/of JW321).

Om te declareren heeft u altijd een productcode nodig. De productcodes vindt u in het Productenoverzicht. Daarnaast heeft u ook een gemeentecode nodig. Deze codes zijn:

Code Gemeente
0503 Delft
1916 Leidschendam-Voorburg
1842 Midden-Delfland
1926 Pijnacker-Nootdorp
0603 Rijswijk
0518 ‘s-Gravenhage
0626 Voorschoten
0629 Wassenaar
1783 Westland
0637 Zoetermeer

 

Documenten m.b.t. declareren


Jeugdportaal / Declareren

Handleiding jeugdportaal (zorgtoewijzing en factuurcontrole)

Retourcodes iJw 3.0 per 1-1-2021 (xls)

Uitleg en oplossingen foutmeldingen 323

Foutmeldingenoverzicht 323 declaraties per 1-1-2021 (pdf)

Foutmeldingenoverzicht 303 declaraties per 1-1-2019 (xls)

 

Productcodes “was-wordt” tabel

Factsheet woonplaatsbeginsel VNG

Formulier aanvraag jeugdhulp 18+

 

Excel Declaratie Format

Invulinstructie Excel declaratie format 02-09-2016

Voorbeeld-maandelijkse-facturatie-excel-declaratie-format1

 

Protocollen

Verantwoordingsformat_2020_wmo_versie_1.1

Verantwoordingsformat_2020_jeugdwet_versie_1.1

Bestuursverklaring 2020

2e helft 2021 administratieprotocol

2021 administratieprotocol

2019 administratieprotocol

2018 administratieprotocol

Werkproces Jeugdhulp

Standaard brief vanuit zorgaanbieder ivm controleprotocol

Landelijk accountantsprotocol 2018 financiele productieverantwoording wmo en jeugdwet zorg in natura