Contractdocumenten 2020

Aanbieders konden zich aanmelden tot 31 december 2019.
Op deze pagina staan de benodigde documenten voor de overbruggingsovereenkomst 2020.
De documenten zijn onderverdeeld naar instellingen respectievelijk vrijgevestigden.

Instellingen Vrijgevestigden
Aanbestedingsleidraad jeugdhulp 2018 definitief instellingen Aanbestedingsleidraad Jeugdhulp JGGZ – EED Definitief vrijgevestigden
Bijlage 2A – Productomschrijving perceel 1 instellingen Bijlage 2A Productomschrijving perceel 1 vrijgevestigden
Bijlage 2B – Productomschrijving perceel 2 instellingen Bijlage 2B Productomschrijving perceel 2 vrijgevestigden
Bijlage 2C – Productomschrijving perceel 3 instellingen Bijlage 3 – Verklaring van Inschrijving Vrijgevestigden
Bijlage 2D – Productomschrijving perceel 4 instellingen Bijlage 5 – Concept Raamovereenkomst Jeugdhulp Regio Haaglanden (H10) 2018
Bijlage 2E – Productomschrijving perceel 5 instellingen Bijlage 5 – Concept Raamovereenkomst Jeugdhulp Regio Haaglanden (H10) 2018 – Den Haag
Bijlage 3 – Verklaring van Inschrijving Instellingen Bijlage 7 – Invulformat online producten vrijgevestigden
Bijlage 5 – Concept Raamovereenkomst Jeugdhulp Regio Haaglanden (H10) 2018 Bijlage 9 – Checklist vrijgevestigden
Bijlage 5 – Concept Raamovereenkomst Jeugdhulp Regio Haaglanden (H10) 2018 – Den Haag Bijlage 10 – Model volmacht vrijgevestigden
Bijlage 8 – Invulformat online producten- en dienstencatalogus instellingen Bijlage 11 – Uniform Europees Aanbestedingsdocument jeugdhulp 2020
Bijlage 10 – Checklist instellingen Bijlage 12 – Garantieverklaring derde vrijgevestigden
Bijlage 11 – Model Volmacht instellingen Bijlage 13 – Format referentie opdrachten vrijgevestigden
Bijlage 12 – Uniform Europees Aanbestedingsdocument jeugdhulp 2020 Bijlage 15 – Administratieprotocol 2019
Bijlage 13 – Garantieverklaring derde instellingen NVI Jeugdhulp JGGZ – EED 2018 definitief
Bijlage 14 – Format referentie opdrachten instellingen overbruggingsovereenkomst nieuwe aanbieders H1
Bijlage 15 – Administratieprotocol-2019 overbruggingsovereenkomst nieuwe aanbieders H9
nvi instellingen 2018 definitief Producten en tarieven bij Overbruggingsovereenkomst jeugdhulp 2020 d.d. 28 november 2019
overbruggingsovereenkomst nieuwe aanbieders H1
overbruggingsovereenkomst nieuwe aanbieders H9
Producten en tarieven bij Overbruggingsovereenkomst jeugdhulp 2020 d.d. 28 november 2019